Werkvermogen, burn-outklachten en werkbevlogenheid van werknemers met chronische aandoeningen: werkhulpbronnen als doelen voor interventie?

Het doel van deze studie is om het welzijn op het werk van werknemers met chronische ziekten en het beschermende effect van vier energiebronnen te onderzoeken, die mogelijk doelen bieden om het welzijn op het werk te verbeteren.

De nieuwe uitdaging voor HR: meten van effect van interventies gericht op duurzame inzetbaarheid kan sterk worden verbeterd

Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers staat hoog op het prioriteitenlijstje van de HR-professionals. Minstens zo interessant is om te weten (en dus te meten) is welk resultaat deze interventies opleveren. Dragen zij effectief bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Een minderheid van werkgevers meet echter de effecten van deze interventies. In deze blog breekt de auteur een lans voor het meten van het effect van interventies...

Self-reported work ability in breast cancer survivors; a prospective cohort study in the Netherlands

In a prospective cohort study, 939 patients <67 years are identified. Employed patients filled out the Work Ability Index (WAI) questionnaire before the start of radiotherapy treatment (baseline) and at 6, 18, and 30 months. Work ability was compared with a matched Dutch cancer-free population (n=3,641). The association between (clinical) characteristics and work ability over time was assessed using mixed-effects models.

Van leefstijl onderzoek naar effectieve interventie, wat werkt?

Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning …. verbetering op deze BRAVO gebieden zorgt voor een betere energiebalans. Reden genoeg om als organisatie de resultaten van een leefstijlonderzoek te vertalen naar een gerichte aanpak. Maar hoe doe je dat? En wat is een geschikte interventie?
Lees de blog van A&O adviseur Joke Koster (SKB) voor ervaringen en tips.

Huis van werkvermogen

Om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid, moet men weten welke factoren daarop van invloed zijn. Op basis van het 'Huis van Werkvermogen' zijn deze factoren in kaart te brengen. U krijgt inzicht in het huidige werkvermogen. Het werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk zijn huidige werk kan doen. Het werkvermogen is een goede voorspeller van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Ook is er een relatie tussen...

Company Radar - informatie voor professionals

De vraag naar duurzaam inzetbare medewerkers zal de komende jaren steeds meer stijgen. Immers, werkenden werken langer door voordat zij met pensioen gaan. Tegelijkertijd vergrijst en krimpt de werkende beroepsbevolking. Werkgevers is er dus veel aan gelegen om hun medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk hun werk te laten doen. Ook is er de uitdaging om duurzame inzetbaarheid meer dan alleen 'een thema van de werkgever' te laten zijn.

Company Radar - informatie voor werkgevers

Werkvermogen is onlosmakelijk verbonden met duurzame inzetbaarheid. Werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk zijn huidige werk kan doen.

Company Radar - informatie voor werknemers

Nadat de vragenlijst van de Personal Radar door u en uw collega’s is ingevuld komt daar een groepsrapportage uit. Deze bevat nooit persoonlijke informatie. Wel laat ze de gemiddelde scores zien.

Personal Radar - informatie voor werknemers

De Personal Radar is een vragenlijst die uw werkvermogen en uw werkplezier meet. Uw werkvermogen is de mate waarin u lichamelijk en geestelijke in staat bent om uw huidige werk te kunnen doen. Uw werkplezier is de mate van welzijn op uw werk. Werkvermogen en werkplezier kun je meten. Dat doet de Personal Radar. Werkgevers willen graag weten hoe het met uw werkvermogen en werkplezier is gesteld van hun medewerkers. Ze vinden het belangrijk dat...

Personal Radar - informatie voor werkgevers

werk kan doen, nu en in de toekomst.

Personal Radar - informatie voor professionals

De vraag naar duurzaam inzetbare medewerkers zal de komende jaren steeds meer stijgen. Immers, werkenden werken langer door voordat zij met pensioen gaan. Tegelijkertijd vergrijst en krimpt de werkende beroepsbevolking. Werkgevers is er dus veel aan gelegen om hun medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk hun werk te laten doen. Ook is er de uitdaging om duurzame inzetbaarheid meer dan alleen 'een thema van de werkgever' te laten zijn.

Werkscan-informatie voor professionals

De Werkscan is een gevalideerde methode die u helpt om duurzame inzetbaarheid bij uw klanten handen en voeten te geven. Want duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor uw klant. Om bij te blijven met alle ontwikkelingen moet hij zorgen voor een optimaal operationeel proces. Uw klant is gebaat bij verzuimreductie en verhoogde arbeidsproductiviteit. Uw klant zoekt hierbij ondersteuning. Soms voor specifieke groepen medewerkers, soms...

Werkscan-informatie voor werknemers

Tot uw pensioen zo goed mogelijk uw werk blijven doen. In de periode met jonge kinderen de privé-werk balans op orde houden. Tijdens mantelzorgperiodes zorgen dat u niet omvalt. Dat zijn de uitdagingen waar jong en oud voor staan. Natuurlijk wilt u ook zo gezond mogelijk en met plezier aan het werk zijn. In deze fases mag u best iets verwachten van uw werkgever, maar uiteindelijk houdt u toch liever zelf het initiatief. En werkgevers vinden...

Werkscan-informatie voor werkgevers

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Arbeid wordt steeds flexibeler. Nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Ook de steeds verdergaande globalisering stelt eisen aan uw bedrijf en uw medewerkers. Tegelijk vergrijst de arbeidsmarkt in hoog tempo. Werknemers moeten langer doorwerken. Hoe houdt u uw werknemers zo gezond mogelijk aan het werk? Hoe reduceert u ziekteverzuim en hoe verhoogt u de arbeidsproductiviteit?

Workability Index- informatie voor professionals

U bent op zoek naar een gevalideerde methodiek die u helpt om duurzame inzetbaarheid vorm te geven en te implementeren bij uw klanten. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor uw klanten. Om bij te blijven met alle ontwikkelingen streven zij naar een optimaal operationeel proces. Uw klanten zijn gebaat bij verzuimreductie en verhoogde arbeidsproductiviteit en zoeken daarbij ondersteuning. Soms voor specifieke medewerkers, soms voor...

Workability Index -informatie voor werknemers

Uw werkgever gaat aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Hij wil graag dat zijn medewerkers zo gezond en lang mogelijk hun werk kunnen doen. Immers, we moeten met zijn allen langer doorwerken voordat we met pensioen kunnen.

Workabilty Index-informatie voor werkgevers

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Arbeid wordt steeds flexibeler. Nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. De steeds verdergaande globalisering stelt eisen aan uw bedrijf en aan uw medewerkers. Tegelijkertijd vergrijst de arbeidsmarkt in hoog tempo. Werknemers moeten langer doorwerken. Hoe houdt u uw werknemers zo gezond mogelijk aan het werk? Hoe reduceert u ziekteverzuim en hoe verhoogt u de arbeidsproductiviteit?

Praatplaat werkvermogen

Werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk in staat is zijn huidige werk te kunnen doen. Het helpt u om in gesprek te komen over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het laat niet alleen zien uit welke verdiepingen het Huis bestaat maar brengt ook de omgeving in kaart. Zo kunt u samen nalopen wat relevant is voor de situatie van uw cliënt en samen kijken hoe eventuele knelpunten kunnen worden benoemd en opgelost.

Rol van de Workability Index bij employability

Dit proefschrift onderzoekt de rol van verminderde gezondheid en verminderd werkvermogen op de arbeidsparticipatie en werkprestaties van oudere werknemers. De volgende doelstellingen staan centraal in dit proefschrift:
Wat is de relatie tussen verminderde gezondheid en uitval uit betaalde arbeid onder oudere werknemers?
Welke individuele kenmerken, leefstijlfactoren en werkgerelateerde risicofactoren zijn geassocieerd met werkvermogen?
En wat...

Informatiebrochure: duurzame inzetbaarheid en de Workability Index vanuit werknemersperspectief

Mark Droogers, bedrijfsarts bij ZeneZ, ontwikkelde een bouwplaat van een huis van werkvermogen als format voor een gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Duurzame inzetbaarheid komt pas echt tot leven tijdens een dialoog.

Bouwplaat huis van werkvermogen

Mark Droogers, bedrijfsarts bij ZeneZ, ontwikkelde een bouwplaat van een huis van werkvermogen als format voor een gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Duurzame inzetbaarheid komt pas echt tot leven tijdens een dialoog.

Kaartspel hoe sterk staat jouw huis van werkvermogen?

Het Werkvermogenspel ‘Hoe sterk staat jouw huis?’ wil werkenden informeren over het begrip werkvermogen. Werkvermogen is de mate waarin iemand zijn eigen werk kan doen, zowel lichamelijk als geestelijk, nu en in de toekomst. Na afloop van het spel kan de vraag 'hoe sterk staat jouw huis' beantwoord worden.