Ziekgemeld, en dan?

Gezondheidsproblemen hebben vaak gevolgen voor (betaald) werk. Het zet uw wereld op
zijn kop en roept veel vragen op. Iedereen die door ziekte niet meer goed kan werken, krijgt
te maken met allerlei instanties en personen. Bijvoorbeeld met de huisarts, de bedrijfsarts,
de medisch specialist of de arbeidsdeskundige. En natuurlijk ook met uw direct
leidinggevende.

Verzuim voorkomen

Ziek zijn is niet altijd te voorkomen. Soms krijgt u griep of breekt u een been. In de meeste gevallen bent u ook weer snel aan het werk.

Belemmerd aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen

Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel brengt trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen in kaart. Tevens plaatst het de Nederlandse situatie in internationaal perspectief. In het tweede deel komen drie thema's aan bod: 1 de invloed van ontwikkelingen op het terrein van arbeid op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; 2 factoren die de keuzen van werknemers en...

Verzuim door psychische en somatische aandoeningen bij werkenden

Terwijl het verzuimpercentage eind jaren zeventig van de vorige eeuw nog rond de 10 procent lag, schommelt het inmiddels tussen de 4 en 5 procent. Dat is nog altijd een fors deel van de Nederlandse arbeidscapaciteit. Een aanzienlijk deel van dit verzuim komt voor rekening van een kleine groep werknemers die langdurig verzuimt. Deze groep loopt een verhoogd risico arbeidsongeschikt te raken en de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) in...

Beter aan het werk: Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting

Jarenlang was Nederland koploper in Europa in het aantal gevallen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Om dit probleem tegen te gaan zijn in de afgelopen decennia veel beleidsmaatregelen ontwikkeld en vaak ook weer aangepast. Hebben deze maatregelen tot resultaat geleid? Is het verzuim inderdaad afgenomen en worden minder werknemers arbeidsongeschikt verklaard? Komen meer mensen met een gezondheidsbeperking aan het werk en welke groepen...

Naarderheem - nieuwe functies zijn eye-opener

Het Naarderheem is een protestants-christelijk verpleegcentrum. Het Naarderheem startte haar eigen re-integratiecampagne vanwege het hoge ziekteverzuim van ongeveer 14%. Vooral langdurend verzuim was koploper en dat wordt nu aangepakt.