Werk na Detentie

Werk na Detentie is een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties binnen de gemeente Groningen. Het doel van de interventie is om de uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt van ex-gedetineerden en niet-gedetineerde justitiabelen te vergroten. Het achterliggend idee is dat zo de zelfredzaamheid van de doelgroep toeneemt en recidive wordt voorkomen. Deelnemers krijgen een stageplek. Bij goed functioneren kan een detachering volgen. De...

Voorwaardelijke interventie gezinnen

De Voorwaardelijke interventie gezinnen is een aanpak voor gezinnen met meervoudige problemen, een WWB-uitkering en kinderen onder de leeftijd van zestien met pedagogische problemen en/of crimineel gedrag. De interventie richt zich op het tot stand brengen van orde en rust in het gezin. Dit gebeurt door eerst de regie over te nemen en vervolgens de cliënt vaardigheden te leren. Daarnaast beoogt de interventie de weerstand van de cliënt te...

Themis

Themis is een groepsgerichte inburgeringsprogramma, gericht op sociale activering en het vergroten van maatschappelijke participatie. De interventie is gebaseerd op participatieve methoden uit niet-westerse volwasseneneducatie. Het doel van de interventie is deelnemers toeleiden naar het inburgeringsexamen en hen empoweren zodat zij zelf richting kunnen geven aan het leven. 

ReventaCare Ademhalingstraining

Reventacare is een ademhalingstraining gericht op het op correcte wijze functioneel ademhalen. Hierdoor nemen fysieke en/of psychische klachten die verband houden met angsten, fobieën en (chronische) hyperventilatie, af.