Persoonsgebonden budget, eigen regie en empowerment

Door cliënten- en consumentenorganisaties is altijd het grote belang van het pgb onderstreept. Eigen regie, empowerment, verbetering van de kwaliteit van bestaan en vernieuwing van de zorg zijn als belangrijkste argumenten vóór het pgb opgevoerd. Op deze argumenten richt dit klalitatieve onderzoek zich. De vraagstelling van dit onderzoek is: · Hoe leidt het pgb tot grotere zelfregie en empowerment van mensen die leven met een...

Branchemonitor ondersteuning informele zorg 2010/2011

Deze monitor geeft een beeld van de sector ondersteuning informele zorg 2010/2011. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers geven samen tachtig procent van de zorg aan mensen thuis. Helaas, zo laat deze branchemonitor zien, komt het nog vaak voor dat hulpvragers die een specifieke vrijwilliger nodig hebben op lange wachtlijsten komen. Volgens de cijfers van het SCP zijn er steeds meer mantelzorgers overbelast geraakt de afgelopen jaren: in 2001 waren...

Bijzondere mantelzorg: Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek

Over de mantelzorg aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek is niet heel veel bekend en datzelfde geldt voor de (ondersteunings)vragen en behoeften van deze mantelzorgers. Met deze publicatie wil het SCP bijdragen aan een betere bekendheid van zowe de 'bijzondere mantelzorg' die beide groepen mantelzorgers geven als de ondersteuningsbehoeften die deze met zich meebrengt. De mantelzorgers die zorgen...