Ango

De Ango is een algemene landelijke vereniging van, voor en door mensen met een functiebeperking en chronisch zieken. Aandachtsgebieden: Juridisch advies; Belastingadvies; Hulpverlening; financiële regelingen; Lotgenotencontact; Vakanties en Forum en Links.

Vlaamse Niet Verbale Leerstoornis

Het doel van de Vlaamse Niet Verbale Leerstoornis is om kinderen en volwassenen niet in de kou te laten staan en hen verder te helpen in hun zoektocht, om hen een forum aan te bieden en om ervaringen uit te wisselen. Iedereen van de vereniging heeft met NLD te maken, als ouder of als volwassene. Voor meer informatie kunt u onder andere terecht bij de Nederlandse Stichting Gilles de la Tourette.

Impuls & Woortblind

Impuls & Woortblind is een belangenvereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten. Impuls & Woortblind streeft een samenleving na waarin deze kenmerken deel uitmaken van de normale verscheidenheid tussen mensen.

Jonge kankerpatiënten

Op de website Stichting Diagnose Kanker is informatie over kanker bij kinderen en jonge volwassenen van 12 tot 35.

Stichting Borderline

De Stichting Borderline is een landelijke patiëntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis.

Stichting Labyrint - In Perspectief

De Stichting Labyrint~In Perspectief zet zich in voor familieleden en andere naasten van mensen met psychische of psychosociale problemen.

Stichting Intermobiel

Intermobiel.com is een digitale ontmoetingsplaats voor en door jongeren die minder mobiel zijn of aan huisgebonden. Daarnaast zijn we er ook voor de omgeving van deze jongeren.

Jongpositief

Dit is een site voor en door jongeren met hiv van 18 tot 30 jaar, en betrokkenen, in Nederland en Belgie en een gezamenlijk initiatief van de jongerengroep Jongpositief van Hiv Vereniging Nederland en van de Belgische organisatie Sensoa.

Stichting Diagnose Kanker

Digittale Informatie en lotgenoten contact over kanker. Lotgenotencontact kan via forum en chatten.

Diabetesvereniging Nederland - DVN

De DVN (Diabetesvereniging Nederland) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes en ondersteunt hen in hun streven een normaal en actief leven te leiden. 

AdhdXtra-Impuls

AdhdXtra-Impuls is een gratis onafhankelijk en interactief lotgenotencontact voor ADHD en/of aanverwante stoornissen, zoals Borderline, PDD-NOS, ODD etc. 

Vereniging Cerebraal

Vereniging Cerebraal is de patiëntenvereniging die opkomt voor de belangen van mensen die na hun geboorte getroffen zijn door hersenletsel.

NAH algemeen

Deze informatie website over NAH ( Niet -Aangeboren Hersenletsel of Hersenaandoening ) is gemaakt voor en door mensen met NAH, hun partners en vrienden.

Stichting jongeren en kanker

Stichting Jongeren en Kanker is er voor jonge mensen die te maken hebben gekregen met kanker en die hun ervaringen met elkaar willen delen, die elkaar hun schouder willen lenen en die ook wel eens samen willen lachen. 

Boogh

Boogh is specialist in het organiseren van activiteiten en arbeid voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een lichamelijke handicap.

Anoiksis

Anoiksis is een vereniging van patiënten die een of meerdere psychosen hebben gehad of die schizo-affectief of schizofreen zijn volgens hun hulpverleners. 

Hiv Vereniging Nederland

Bij de Hiv Vereniging staat iedereen die leeft met hiv centraal. 

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN)

De Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN) is een landelijke organisatie voor mensen met een eetstoornissen en voor mensen in hun omgeving. 

Jackiese

De jongerensite van de Nederlandse vereniging van spierziekten. Er wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen. 

Adhd klup

Startpagina ADHD: site en forum over ADHD en aanverwant in samenwerking met Impuls. Ervaringsverhalen, e-mailgroep, forum, homepages, informatie, internetsites informatie, nieuws, testen.

Epilepsie Vereniging Nederland - EVN

De Epilepsie Vereniging Nederland is een landelijke patiëntenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. 

NAH-info

Advies en luisterende oren bij de verwerking van problemen van NAH rondom hun acceptatieproces.

Kansplus

KansPlus behartigt op lokaal, regionaal en landelijk niveau de belangen van mensen met een verstandelijke handicap.

Bosk

BOSK is een vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders.

Angst Dwang en Fobie Stichting

Patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten.

Jongerencommissie

De Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren (SBNDJ) is een organisatie die de belangen behartigt van dove en slechthorende jongeren van 12 t/m 30 jaar. De organisatie is bij de eigen achterban beter bekend als de JongerenCommissie(JC).

Clientenbond (nu Landelijk Platform GGZ)

De Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg (of kortweg de Cliëntenbond) was een Nederlandse patiëntenvereniging van patiënten, cliënten en ex-patiënten van GGz-instellingen. De bond was een belangenorganisatie die de positie en acceptatie van psychiatrische patiënten in de samenleving en in de zorginstellingen probeerde te verbeteren. Daarnaast gaf de bond gelegenheid tot...

Helen Keller Stichting

Het doel van de Helen Keller Stichting is het bevorderen en behartigen van de belangen van het welzijn voor doofblinden en doofslechtzienden in Nederland. 

Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden - NVBS

De NVBS is de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, De NVBS is een landelijke vereniging van en voor mensen die slecht of niet meer kunnen zien.