LOB in het mbo: Van inspiratie naar realisatie; Handreikingen voor een kwaliteitsimpuls van loopbaanontwikkelingen

In deze publicatie vindt u handreikingen om de ontwikkeling van een visie op LOB en de ontwikkeling van LOB-beleid in een onderwijsinstelling in goede banen te leiden. Daarbij gaat het om methodieken, instrumenten en inzichten. Het is een publicatie gemaakt voor en met medewerking van mbo-instellingen die willen dat hun studenten een goede LOB-ondersteuning krijgen. Verder willen zij er voor zorgen dat hun studenten loopbaancompetenties kunnen...

De BrancheMonitor OVAL 2012: Samenvatting

De BrancheMonitor 2012 geeft inzicht in de activiteiten van dienstverleners op het gebied van vitaliteit, activering en loopbaan. Het gaat om arbodiensten, jobcoachorganisaties, loopbaan- en outplacementbedrijven en reintegratiedienstverleners die lid zijn van OVAL in 2011. Vanwege de fusie tussen Boaborea en Nobol, ingegaan op 1 juli 2012, zijn zowel de voormalige leden van Boaborea als de voormalige Nobol leden uitgenodigd deel te nemen aan...

Excelleren.nu: Opbrengsten van het versterken van de leercultuur in het mkb

Excelleren.nu beoogt, door versterking van leren op de werkplek en het verbeteren van loopbaanmogelijkheden bij mkb-organisaties, het ondernemerschap, de productiviteit en innovatiekracht te versterken en de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. De hoofddoelstelling van het project is dat minimaal 500 mkb-bedrijven, verdeeld over veertien branches en 6 MKB-regio's, persoonlijk advies 'op maat van het bedrijf' krijgen...

Work-wise

Work-Wise helpt jongens en meiden die geplaatst zijn in een jeugdinrichting op weg naar een passende baan of beroepsopleiding. 

Werk en Waarde

Werk in Waarde draagt bij aan de bloei van hoogintelligent talent. 

Loopbaanavontuur

Loopbaanbegeleiding en workshops voor hoogbegaafden.

Weg naar werk

Weg naar Werk biedt loopbaanbegeleiding en arbeidsdiagnostiek (onderzoek) met als doel het in kaart brengen van arbeidsmogelijkheden en het inzichtelijk krijgen van een passende baan of opleiding.