Juninota 2012: ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2012-2013

In deze wordt geschetst de actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de lasten en baten van de door UWV uitgevoerde wetten. De financiële gegevens over 2011 in deze nota sluiten aan bij de UWV-jaarrekening 2011. Bij de ramingen voor 2012 en 2013 is gebruik gemaakt van de beschikbare statistische en financiële gegevens tot en met maart 2012. Verder zijn de macro-economische prognoses van het CPB uit het Centraal Economisch...

Fonds verstandelijk gehandicapten

Het Fonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun beperking. 

Kwf kanker bestrijding

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, pati├źntenondersteuning en fondsenwerving. 

Startfoundation

Stichting Start Foundation wil mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om op de arbeidsmarkt te komen, helpen. Het gaat hierbij om onder meer vroegtijdig schoolverlaters, gehandicapten, vluchtelingen, ex-gedetineerden en (ex-) psychiatrische pati├źnten.

Fonds Psychische gezondheid

Het Fonds Psychische Gezondheid zet zich in voor de verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland en mensen met psychische problemen en hun omgeving.

Reumafonds

Het reumafonds doet wetenschappelijk onderzoek om genezing en behandelmethoden te vinden. 

NSGK - Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 

De NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. 

Nationaal Epilepsie Fonds

Het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF) werkt er hard aan om de invloed van epilepsie op iemands leven zo veel mogelijk te beperken.