Effect coronacrisis op medewerkers: onderzoeksresultaten deel 2

Voor wetenschappers en beleidsmakers biedt de coronacrisis veel kansen voor interessant onderzoek. Op 11 juni 2020 hebben we de eerste onderzoeken op een rij gezet.
In dit artikel geven we een update van de meest recente onderzoeksresultaten plus de relevantie voor de dagelijkse praktijk.

Effect coronacrisis op medewerkers: alle onderzoeksresultaten op een rij

Wat zijn de positieve en negatieve aspecten van thuiswerken? Wat is het effect op geluk? Welke leiderschapsstijl is het meest effectief bij thuiswerken? Hoe verdelen partners de extra zorgtaken? Wat is het effect van COVID-19 op verpleegkundigen en verzorgenden?

Werkbeleving in crisistijd, hoe hou je vinger aan de pols?

In deze tijden van crisis lijkt het belangrijker dan ooit om goed te weten wat er speelt bij medewerkers. Hoe hou je vinger aan de pols? Waar hebben medewerkers nu behoefte aan en wat kan beter? Hoe helpt Pulse onderzoek daarbij? Lees de blog van Maarten Duijnmayer.

De haalbaarheid van een stepped-care interventie ter vermindering van kwetsbaarheid van chronisch zieke werknemers

Om de kwetsbaarheid van werknemers met chronische aandoeningen te verkleinen is een stepped care-interventie ontwikkeld, bestaande uit vier onderdelen: een e-health Werkscan met gepersonaliseerde feedback, met optioneel de keus om gebruik te maken van een informatieve online gids, een helpdesk en een Werkscan-gesprek met een arbeidsdeskundige. Doel van dit onderzoek was om belemmerende factoren voor deelname aan te wijzen en tevredenheid over...

De nieuwe uitdaging voor HR: meten van effect van interventies gericht op duurzame inzetbaarheid kan sterk worden verbeterd

Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers staat hoog op het prioriteitenlijstje van de HR-professionals. Minstens zo interessant is om te weten (en dus te meten) is welk resultaat deze interventies opleveren. Dragen zij effectief bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Een minderheid van werkgevers meet echter de effecten van deze interventies. In deze blog breekt de auteur een lans voor het meten van het effect van interventies...

Aanpak werkdruk door teams

In deze whitepaper leer je hoe je een team dat kampt met werkdruk kunt helpen. Je ontvangt een praktisch stappenplan om werkdruk effectief aan te pakken, met concrete do's en don'ts!

Succesvolle aanpak duurzame inzetbaarheid met de persoonlijke inzetbaarheidsscan

De persoonlijke inzetbaarheidsscan is een beknopte vragenlijst die inzicht geeft in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector Metalektro. TNO evalueerde die projecten op hun effectiviteit. De Persoonlijke Inzetbaarheidsscan bleek daarbij zo succesvol dat het verlengd wordt t/m 2021. Lees hier waarom.

7 tips voor stimuleren eigenaarschap en dialoog in teams

Erik de Kimpe is senior advisor bij SKB en geeft in zijn blog 7 tips voor het stimuleren van eigenaarschap en de dialoog binnen teams. Zodat je ook daadwerkelijk komt tot mooie verbeteringen!

Modern medewerkersonderzoek laat medewerkers zelf aan het roer

Wat we vanuit SKB steeds meer zien is dat teams en diverse stakeholders binnen de organisatie zélf aan de slag willen om verbeteringen door te voeren. In dit artikel lees hoe je dit goed kunt doen, inclusief praktische tips.

Burn-out klachten jongeren stijgend probleem

Eerder publiceerden wij als SKB dat jongeren t/m 35 jaar niet meer de vitaalste medewerkers waren. Uit onze benchmarks blijkt dat deze trend zich doorzet: het percentage jongeren met burn-out klachten blijft stijgen. Bovendien hebben jongeren meer burn-out klachten dan alle leeftijdsgroepen daarboven.

Werkgeluk: wat kun je als werkgever doen?

Wat bevordert werkgeluk en wat kun je als werkgever doen? 

Eigenwerkwijzer, informatie voor werkgevers

U hebt een of meerdere medewerkers in dienst met gezondheidsbeperkingen. Niet iedere medewerker met een beperking verzuimt. Soms is het voor een werknemer lastig te bepalen waar zijn mogelijkheden liggen. En om met die mogelijkheden ook nog eens zo duurzaam mogelijk het werk te doen kan een lange zoektocht zijn.

Company Radar - informatie voor professionals

De vraag naar duurzaam inzetbare medewerkers zal de komende jaren steeds meer stijgen. Immers, werkenden werken langer door voordat zij met pensioen gaan. Tegelijkertijd vergrijst en krimpt de werkende beroepsbevolking. Werkgevers is er dus veel aan gelegen om hun medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk hun werk te laten doen. Ook is er de uitdaging om duurzame inzetbaarheid meer dan alleen 'een thema van de werkgever' te laten zijn.

Company Radar - informatie voor werkgevers

Werkvermogen is onlosmakelijk verbonden met duurzame inzetbaarheid. Werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk zijn huidige werk kan doen.

Company Radar - informatie voor werknemers

Nadat de vragenlijst van de Personal Radar door u en uw collega’s is ingevuld komt daar een groepsrapportage uit. Deze bevat nooit persoonlijke informatie. Wel laat ze de gemiddelde scores zien.

Personal Radar - informatie voor werknemers

De Personal Radar is een vragenlijst die uw werkvermogen en uw werkplezier meet. Uw werkvermogen is de mate waarin u lichamelijk en geestelijke in staat bent om uw huidige werk te kunnen doen. Uw werkplezier is de mate van welzijn op uw werk. Werkvermogen en werkplezier kun je meten. Dat doet de Personal Radar. Werkgevers willen graag weten hoe het met uw werkvermogen en werkplezier is gesteld van hun medewerkers. Ze vinden het belangrijk dat...

Personal Radar - informatie voor werkgevers

werk kan doen, nu en in de toekomst.

Personal Radar - informatie voor professionals

De vraag naar duurzaam inzetbare medewerkers zal de komende jaren steeds meer stijgen. Immers, werkenden werken langer door voordat zij met pensioen gaan. Tegelijkertijd vergrijst en krimpt de werkende beroepsbevolking. Werkgevers is er dus veel aan gelegen om hun medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk hun werk te laten doen. Ook is er de uitdaging om duurzame inzetbaarheid meer dan alleen 'een thema van de werkgever' te laten zijn.

Werkscan-informatie voor professionals

De Werkscan is een gevalideerde methode die u helpt om duurzame inzetbaarheid bij uw klanten handen en voeten te geven. Want duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor uw klant. Om bij te blijven met alle ontwikkelingen moet hij zorgen voor een optimaal operationeel proces. Uw klant is gebaat bij verzuimreductie en verhoogde arbeidsproductiviteit. Uw klant zoekt hierbij ondersteuning. Soms voor specifieke groepen medewerkers, soms...

Werkscan-informatie voor werknemers

Tot uw pensioen zo goed mogelijk uw werk blijven doen. In de periode met jonge kinderen de privé-werk balans op orde houden. Tijdens mantelzorgperiodes zorgen dat u niet omvalt. Dat zijn de uitdagingen waar jong en oud voor staan. Natuurlijk wilt u ook zo gezond mogelijk en met plezier aan het werk zijn. In deze fases mag u best iets verwachten van uw werkgever, maar uiteindelijk houdt u toch liever zelf het initiatief. En werkgevers vinden...

Werkscan-informatie voor werkgevers

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Arbeid wordt steeds flexibeler. Nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Ook de steeds verdergaande globalisering stelt eisen aan uw bedrijf en uw medewerkers. Tegelijk vergrijst de arbeidsmarkt in hoog tempo. Werknemers moeten langer doorwerken. Hoe houdt u uw werknemers zo gezond mogelijk aan het werk? Hoe reduceert u ziekteverzuim en hoe verhoogt u de arbeidsproductiviteit?

Workability Index- informatie voor professionals

U bent op zoek naar een gevalideerde methodiek die u helpt om duurzame inzetbaarheid vorm te geven en te implementeren bij uw klanten. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor uw klanten. Om bij te blijven met alle ontwikkelingen streven zij naar een optimaal operationeel proces. Uw klanten zijn gebaat bij verzuimreductie en verhoogde arbeidsproductiviteit en zoeken daarbij ondersteuning. Soms voor specifieke medewerkers, soms voor...

Workability Index -informatie voor werknemers

Uw werkgever gaat aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Hij wil graag dat zijn medewerkers zo gezond en lang mogelijk hun werk kunnen doen. Immers, we moeten met zijn allen langer doorwerken voordat we met pensioen kunnen.

Workabilty Index-informatie voor werkgevers

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Arbeid wordt steeds flexibeler. Nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. De steeds verdergaande globalisering stelt eisen aan uw bedrijf en aan uw medewerkers. Tegelijkertijd vergrijst de arbeidsmarkt in hoog tempo. Werknemers moeten langer doorwerken. Hoe houdt u uw werknemers zo gezond mogelijk aan het werk? Hoe reduceert u ziekteverzuim en hoe verhoogt u de arbeidsproductiviteit?

Praatplaat werkvermogen

Werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk in staat is zijn huidige werk te kunnen doen. Het helpt u om in gesprek te komen over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het laat niet alleen zien uit welke verdiepingen het Huis bestaat maar brengt ook de omgeving in kaart. Zo kunt u samen nalopen wat relevant is voor de situatie van uw cliënt en samen kijken hoe eventuele knelpunten kunnen worden benoemd en opgelost.

Rol van de Workability Index bij employability

Dit proefschrift onderzoekt de rol van verminderde gezondheid en verminderd werkvermogen op de arbeidsparticipatie en werkprestaties van oudere werknemers. De volgende doelstellingen staan centraal in dit proefschrift:
Wat is de relatie tussen verminderde gezondheid en uitval uit betaalde arbeid onder oudere werknemers?
Welke individuele kenmerken, leefstijlfactoren en werkgerelateerde risicofactoren zijn geassocieerd met werkvermogen?
En wat...

Informatiebrochure: duurzame inzetbaarheid en de Workability Index vanuit werknemersperspectief

Mark Droogers, bedrijfsarts bij ZeneZ, ontwikkelde een bouwplaat van een huis van werkvermogen als format voor een gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Duurzame inzetbaarheid komt pas echt tot leven tijdens een dialoog.

Bouwplaat huis van werkvermogen

Mark Droogers, bedrijfsarts bij ZeneZ, ontwikkelde een bouwplaat van een huis van werkvermogen als format voor een gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Duurzame inzetbaarheid komt pas echt tot leven tijdens een dialoog.

Kaartspel hoe sterk staat jouw huis van werkvermogen?

Het Werkvermogenspel ‘Hoe sterk staat jouw huis?’ wil werkenden informeren over het begrip werkvermogen. Werkvermogen is de mate waarin iemand zijn eigen werk kan doen, zowel lichamelijk als geestelijk, nu en in de toekomst. Na afloop van het spel kan de vraag 'hoe sterk staat jouw huis' beantwoord worden.

BWR: Beweging als Warming-up voor Re-integratie

BWR is een intensief bewegings- en gezondheidsprogramma dat u kunt inzetten als onderdeel van een re-integratietraject. Het programma duurt 12 weken en is primair gericht op de verbetering van de fitheid en gezondheid van langdurig uitkeringsgerechtigden. Hiermee bewerkstelligt BWR een duurzame gedragsverandering: de deelnemers leren om regelmatig bewegen in hun dagelijks leven te integreren.