login »
Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland coördineert complexe casussen op het gebied van straf, zorg en bestuur. Als onafhankelijke organisatie brengen we verschillende partijen bij elkaar op neutraal terrein, leggen we verbindingen, maken we afspraken en houden we de regie.

Zo zorgen we ervoor dat we zaken snel en adequaat kunnen oppakken. Tegelijkertijd voorkomen we dat organisaties langs elkaar heen werken en niet op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid. Op deze manier bestrijden we ernstige overlast en criminaliteit, verbeteren we persoonlijke situaties en zorgen we er samen voor dat Zeeland veiliger wordt.

Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland stelt zich tot doel:

  • Crimineel en overlastgevend gedrag en zwaardere geïndiceerde zorg voorkomen.
  • Herhaling en escalatie van strafbare feiten terugdringen.
  • Een fysiek knooppunt van preventie, repressie en (na)zorg te zijn.
  • De effectiviteit van justitiële, zorg- en welzijnsorganisaties verhogen.