login »

Zaanstreek-Waterland

Het Zorg & Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland zorgt binnen de negen regiogemeenten voor betere afstemming tussen partners uit de regio die werken aan preventie, dwang en nazorg van crimineel gedrag.

Het is een fysieke plek waar verschillende partijen uit de veiligheidszorg en strafrechtketen samenwerken met als doel om verergeren van problemen en terugval te voorkomen, en kansen te bieden aan het individu.

Het Zorg & Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland werkt aan de hand van de thema’s: Veelplegers, Huiselijk geweld, Jeugd en Ex-gedetineerden.

Zorg & Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland draagt bij aan een veiliger regio door met een persoonsgerichte aanpak criminaliteit en overlast tegen te gaan en recidive te verminderen