login »

Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland

Binnen onze samenleving hebben we te maken met complexe veiligheidsproblemen zoals ernstige overlast, onveilige situaties, criminaliteit en maatschappelijke onrust. Risico’s waarbij de veiligheid van personen, de omgeving of samenleving in het gedrang komt.

Het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland (ZVH) verbindt straf en zorg. Het ZVH IJsselland is een netwerkorganisatie voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle waarbij straf- en zorgpartners en gemeenten samenwerken om te komen tot een ketenoverstijgende persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek.

De missie van het ZVH IJsselland luidt: “De effectiviteit van de ketensamenwerking tussen zorg, gemeenten en veiligheidspartners bij de persoonsgerichte aanpak van criminaliteit en overlast te optimaliseren om de recidive tegen te gaan”.

Het ZVH IJsselland wordt bestuurd door een stuurgroep, bestaande uit bestuurlijke partners uit de deelnemende gemeenten, justitiële partners en zorgpartners. Het ZVH kent meer dan dertig ketenpartners.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.