login »

Publicaties

Veldaanmeldingen

Maak je je als professional zorgen over de dreiging van geweld die van een persoon uitgaat? Of van de overlast en criminaliteit die hij/zij veroorzaakt? Dan kun je een veldaanmelding doen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

Brochure 'Het ZVHRR in het kort'