Over Werkhoezithet.nl

Iedereen duurzaam aan het werk. Dagelijks komt over dit thema nieuwe informatie ter beschikking. Maar hoe vindt u uw weg in deze informatie? Bij de kenniscommunity kan iedereen terecht met vragen en antwoorden over werk en alles wat maar met werk te maken heeft.   

Voor en door werkenden, werkzoekenden, MKB-ondernemers, dienstverleners en opleiders gericht op werk, HR-professionals, onderzoekers, belangenbehartigers, uitkeringsinstanties en meer.

Forumleden en experts wisselen kennis en ervaringen uit. Om elkaar te informeren en te inspireren. Bijvoorbeeld over langer doorwerken, opleiding, ontslag, uitkering, gezondheid, duurzame inzetbaarheid, functiebeperkingen en noem maar op.

Wat kunt ú hier doen

Help uzelf als werkende of werkzoekende op weg. Ontdek wat u nodig heeft om gezond aan de slag te zijn, wat u zelf kunt doen om werk te vinden of te houden, wat u kunt doen bij dreigend ontslag, waarop u moet letten als u ziek wordt en nog veel meer.

Als ondernemer en HR-professional zoekt u inspiratie voor duurzame inzetbaarheid, inclusief ondernemen, goed werkgeverschap, interventies en tools voor uw organisatie en medewerkers en kwalitatief goede begeleiding van uw medewerkers.

Dienstverleners op de arbeidsmarkt blijven up-to-date, leren bij, vinden methodieken en publicaties en delen hun expertise met potentiële opdrachtgevers, zowel individuen als werkgevers.

Onderzoekers, kenniscentra, beleidsmakers, patiëntenorganisaties, sociale partners, gemeenten, UWV zijn actief op werkhoezithet.nl omdat zij kennis willen delen of juist zoeken naar specifieke kennis rond het thema duurzame arbeidsparticipatie.

Doe ook mee en breng uw expertise en ervaringen naar de kennisbank of het forum. Vind antwoorden op uw eigen vragen.

Kennisbank en forum

De kennisbank werkt als een online bibliotheek, met duizenden documenten en verwijzingen naar werkgerelateerde onderwerpen. En brede range aan projecten en onderzoeken, als ook andere kennisbanken zijn opgenomen in de kennisbank. Denk aan onder meer de kennisbanken van kcco.nl, wijzermetwelder.nl en interventiesnaarwerk.nl

Grasduin door inspirerende voorbeelden, publicaties, projecten, methodieken, interventies, organisatie met specifieke expertise. Zoek gericht door een trefwoord te kiezen. Met één zoekopdracht krijgt u resultaten uit zowel de kennisbank als het forum.

Op het forum worden vele vragen beantwoord door verschillende experts, zoals loopbaancoaches, re-integratiebedrijven, arbeidsrechtsjuristen, bedrijfsartsen, UWV, onderzoekers, patiëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen. Vaak vullen adviezen elkaar aan of zijn inspirerend voor de vragensteller bij het zelf vinden van een passende oplossing. Vragenstellers kunnen ervoor kiezen anoniem te blijven.

Blik op Werk is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de inhoud van de kennisbank en het forum. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de kennisbank en het forum.

Vragen? Mail ons op communicatie@blikopwerk.nl.

Werkhoezithet.nl is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Instituut Gak (www.instituutgak.nl). Blik op Werk steunt Werkhoezithet.nl met als doel om kennis rond duurzame arbeidsparticipatie zichtbaar en vindbaar te maken.