Zware bagage: Psychische problemen en verstandelijke beperkingen bij allochtone kinderen in Amsterdam; een inventariserend onderzoek

samenvatting

Een onderzoek van de GGD in Amsterdam naar psychische problemen en licht verstandelijke handicaps onder de jeugd. 

De aandacht gaat hierbij vooral uit naar aard en omvang, mogelijke knelpunten in de zorg en mogelijke verschillen naar etnische achtergrond. Uit de (beperkte) beschikbare gegevens voor Amsterdam komt geen eenduidig beeld naar voren over de relatie tussen etniciteit en het voorkomen van psychosociale problematiek bij de Amsterdamse jeugd. De prevalentie van psychosociale problematiek neemt verder toe met de leeftijd. Zo constateert de jeugdgezondheidszorg bij 18 procent van de 5-jarigen in Amsterdam (circa 1.500 kinderen) psychosociale problematiek, bij 30 procent van de 10-jarigen (circa 2.000 kinderen) en 40 procent bij de leerlingen van de tweede klas van het vo (circa 5.500 kinderen). Deze percentages maken wel duidelijk dat psychosociale problematiek veelvuldig voorkomt bij de Amsterdamse jeugd.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeGGD Amsterdam ; Universiteit van Amsterdam
organisatieGGD Amsterdam ; Universiteit van Amsterdam
plaatsAmsterdam
instellingGGD Amsterdam
pagina's95 p.
publicatievormInventariserend onderzoek
trefwoordenverstandelijk gehandicapten ; psychische problemen ; allochtonen ; Amsterdam ; psychosociale problematiek
themaleren omgaan met een beperking
publicatiezware_bagage.pdf
datum invoer23-12-2009