Zorgplicht in het buitenland

samenvatting

Met het verschijnen van de beleidsplannen met betrekking tot Passend onderwijs is ook het thema 'zorgplicht' geïntroduceerd in het onderwijs. Zorgplicht is beschreven als een resultaatsverplichting voor schoolbesturen. In de praktijk zullen de grootste uitdagingen voor zorgplicht, passend onderwijs en inclusief onderwijs vooral aan de orde komen bij beslissingen over het onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. In Nederland is geen vervaring opgedaan met het opleggen van een zorgplicht aan schoolbesturen en het voorbereiden van directies en leerkrachten op die taak. In veel landen om ons heen wordt nagedacht over inclusief onderwijs en worden maatregelen getroffen om zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs aan te bieden. In die ontwikkeling naar inclusief onderwijs kan een maatregel als het invoeren van zorgplicht van besturen een rol spelen. De vraag is of in andere landen ervaring is opgedaan met het invoeren van een zorgplicht en hoe dat er eventueel uitziet. Deze vraag is in dit rapport geïnventariseerd.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeL. Batstra ; S.J. Pijl
organisatieEvaluatie- en adviescommissie passend onderwijs, ECPO ; Instituut voor Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen
plaatsDen Haag
instellingEvaluatie- en adviescommissie passend onderwijs, ECPO
pagina's101 p.
publicatievormRapport
trefwoordenzorgplicht ; onderwijs
themaonderwijs
publicatiezorgplicht_in_het_buitenland.pdf
datum invoer08-11-2011