Zorgplicht arbeidsmarktperspectief bij mbo-instellingen: Resultaten van een verkennend onderzoek naar de relatie tussen het opleidingen- en informatieaanbod aan deelnemers en de arbeidsmarkt

samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs verrichtte in 2009 een verkennend onderzoek naar hoe bekostigde mbo-instellingen de zorgplicht rondom het arbeidsmarktperspectief vormgeven. Aanleiding is dat het vanaf augustus 2008 wettelijk verplicht is om zorg te dragen voor duidelijkheid over het arbeidsmarktperspectief. Aan de nieuwe zorgplicht arbeidsmarktperspectief wordt, wat betreft het aanbod aan opleidingen en de informatieverstrekking aan deelnemers, slechts op beperkte schaal invulling gegeven. Er zijn ook goede praktijkvoorbeelden van hoe de zorgplicht voor het arbeidsmarktperspectief wordt vormgegeven. Ze komen echter weinig voor en zijn niet representatief voor de onderzochte instellingen. Tientallen bve-instellingen bieden opleidingen aan die weinig kans bieden op werk, en duizenden deelnemers volgen deze opleidingen. De opleidingsvoorkeur van studiekiezers wordt door de instellingen vaak belangrijker gevonden dan dat het opleidingenaanbod bijdraagt aan evenwicht tussen vraag naar en aanbod van gediplomeerden. Deelnemers kunnen de gewenste opleiding volgen maar worden, enkele uitzonderingen daargelaten, om uiteenlopende redenen lang niet altijd goed voorgelicht over het ongunstige arbeidsmarktperspectief.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeInspectie van het Onderwijs
organisatieInspectie van het Onderwijs
plaatsUtrecht
instellingInspectie van het Onderwijs
publicatievormRapport
trefwoordenmbo ; arbeidsmarkttoeleiding
themaonderwijs

arbeidstoeleiding

publicatiezorgplicht_arbeidsmarktperspectief_mbo.pdf
datum invoer18-04-2011