Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten: Aard en omvang van LVG-zorg

samenvatting

In opdracht van het Ministerie van VWS deed Research voor Beleid onderzoek naar de omvang en aard van de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen zorg voor jeugdigen (t/m 23 jaar) en volwassenen (vanaf 24 jaar), en tevens tussen mensen met een IQ tussen de 50 en de 70, en met een IQ tussen de 70 en de 85. Het onderzoek heeft in kaart gebracht voor welke AWBZ-functies mensen met een licht verstandelijke beperking zijn geïndiceerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens uit het AZR, die zijn gecombineerd met kwalitatieve informatie verkregen uit interviews met koepels en zorgaqanbieders. Behalve op de omvang richtte het onderzoek zich op de aard van de zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Een indruk van de aard van de zorg is verkregen uit interviews met koepels en aanbieders van zorg voor (licht) verstandelijk gehandicapten.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeM. C. Diepenhorst ; M. Hollander
organisatieResearch voor Beleid
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's47 p.
publicatievormRapport
trefwoordenlicht verstandelijk gehandicapten ; LVG ; statistiek ; zorggebruik
themajeugdzorg
publicatiezorg_licht_verstandelijk_gehandicapten.pdf
datum invoer30-08-2011