Zonder vallen en opstaan: Bevindingen van de Commissie Gelijke Behandeling over de werking van de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte in de praktijk

samenvatting

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) is op 1 december 2003 in werking getreden. De CGB is op grond van artikel 12 WGBH/CZ in samenhang met artikel 20, tweede lid, AWGB verplicht om na verloop van vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet een rapport op te stellen over haar bevindingen van de werking van de wet in de praktijk. Dit is aanleiding voor de CGB om haar ervaringen met (het toepassen van) de WGBH/CZ te evalueren.
Ten behoeve van deze evaluatie heeft de CGB de WGBH/CZ op juridisch-systematische wijze onderzocht. Hiermee wordt bedoeld dat is nagegaan of de WGBH/CZ voldoet aan de bedoeling die de wetgever voor ogen had met het tot stand brengen van deze wet. Om hier achter te komen is onderzocht hoeveel en wat voor een soort vragen en verzoeken om oordelen over handicap en chronische ziekte aan de CGB zijn voorgelegd. Ook is gekeken of de WGBH/CZ toepasbaar en voldoende duidelijk is wat betreft de terminologie en normen en of het voldoende handvatten biedt om gelijke behandeling van mensen met beperkingen te bevorderen. Daarnaast is nog gekeken naar de specifieke sociale werking van de WGBH/CZ, dat wil zeggen wat de effecten van de oordelen van de CGB op partijen zijn geweest. Informatie over welke maatregelen naar aanleiding van de oordelen zijn getroffen, was hierbij leidend De opbouw van dit onderzoek is als volgt. Allereerst wordt ingegaan op de ervaringen die de CGB heeft opgedaan met het uitspreken van oordelen, de belangrijkste taak die de CGB toekomt met betrekking tot de CGB, en het ondernemen van andere activiteiten die rechtstreeks in het verlengde liggen van deze taak (hoofdstuk 3). Aansluitend wordt verslag gedaan over de overige activiteiten die de CGB heeft ontplooid ter bevordering van de naleving van de WGBH/CZ (hoofdstuk 4). In het vijfde en laatste hoofdstuk van dit rapport brengt de CGB verslag uit over haar bevindingen.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeAart Hendriks ; Keirsten de Jongh (voorzitter van de werkgroep) ; Brigitte Werker
organisatieCommissie Gelijke Behandeling
plaatsUtrecht
instellingCommissie Gelijke Behandeling
pagina's73 p.
doelgroepGehandicapten
trefwoordenWGBHcz
themaWerkgevers
urlhttp://www.cg-raad.nl/gelijkebehandeling/20081205.pdf
publicatiezonder_vallen_en_opstaan.pdf
referentie nummer399
datum invoer23-12-2009