Zicht op kennis: Een inventarisatie van theoretisch onderbouwde - en bewezen effectieve psychotherapeutische interventies in de sector van de jeugd-ggz; Deel II, Interventies in tabellen

samenvatting

Eind 2008 verleende ZonMw aan het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie de opdracht om een inventarisatie te maken van alle interventies en behandelprogramma's in de jeugd-ggz, die in Nederland beschikbaar zijn en die 'in theorie', dan wel door wetenschappelijk onderzoek 'bewezen' effectief zijn. ZonMw had daarbij niet alleen de psychotherapeutische behandelingen voor ogen. Ook de screeningsinstrumenten en diagnostische instrumenten moesten worden geïnventariseerd, alsmede de veelbelovende en effectieve behandelingen met psychofarmaca. Verder zouden tevens de leemten in het beschikbare aanbod moeten worden aangegeven. In deze publicaties vindt u een overzicht van internventies

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeM.W. Elling ; R.B. Minderaa
organisatieLandelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
instellingLandelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
pagina's65 p.
trefwoordenbehandelprotocollen ; behandelplannen ; jeugd-ggz
themaassessment
publicatieZicht_op_kennis_psychotherapie.pdf
datum invoer08-04-2010