Zicht op kennis: Een inventarisatie van beschikbare diagnostische instrumenten, theoretisch onderbouwde en bewezen effectieve psychotherapeutische interventies en behandelingen met psychofarmaca in de sector van de jeugd-ggz ; Deel 1, beschrijving

samenvatting

Eind 2008 verleende ZonMw aan het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie de opdracht om een inventarisatie te maken van alle interventies en behandelprogramma's in de jeugd-ggz, die in Nederland beschikbaar zijn en die ‘in theorie’, dan wel door wetenschappelijk onderzoek ‘bewezen’ effectief zijn. ZonMw had daarbij niet alleen de psychotherapeutische behandelingen voor ogen. Ook de screeningsinstrumenten en diagnostische instrumenten moesten worden geïnventariseerd, alsmede de veelbelovende en effectieve behandelingen met psychofarmaca. Verder zouden tevens de leemten in het beschikbare aanbod moeten worden aangegeven. In deze bundel treft men de slotrapportage van de inventarisatie van interventies en diagnostische instrumenten aan.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeM.W. Elling ; R.B. Minderaa
organisatieLandelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
publicatievormInventarisatie
trefwoordenbehandelprotocollen ; behandelplannen ; jeugd-ggz
themaassessment
publicatiezicht_op_kennis_beschrijving.pdf
datum invoer08-04-2010