Zelfzorg: via empowerment tot zelfredzaamheid

samenvatting

Omdat het verschuiven van de balans tussen zelfzorg en formele zorgverlening veel betrokkenen raaakt is in kaart gebracht hoe de stakeholders tegen deze verschuiving kunnen aankijken. De stakeholders signaleren dat de zelfredzaamheid van de consument afneemt, wat leidt tot onnodig hoge belasting van het zorgcircuit met hoge kosten tot gevolg. Met de juiste voorbereiding en ondersteuning kunnen consumenten meer verantwoordelijkheid aan. De bestaande balans wordt bepaald door culturele, historische en beleidsmatige factoren. Dit maakt het wijzigen van de balans een complex maatschappelijk proces. Maar het betekent ook dat we de mogelijkheid hebben om de balans te beïnvloeden als deze niet voldoet aan de maatschappelijke wensen van vandaag. Een verschuiving van de balans heeft gunstige effecten en leidt tot verschuivingen binnen de gehele zorgkolom. Daarbij hebben is de bestaande kennis over economische en gezondheidseffecten in kaart gebracht. Voor consumenten, huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, drogisten en zorgverzekeraars zijn de effecten van een verbetering van de balans concreet voor de Nederlandse situatie benoemd. In het voorliggende rapport is geprobeerd passende maatregelen te concretiseren en de economische (niet louter financiële) opbrengsten te schatten.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeMathijs Romme ; Arthur ten Have ; Marcel Canoy
organisatieEcorys
plaatsRotterdam
instellingEcorys
pagina's64 p.
publicatievormRapport
trefwoordenzelfzorg : zelfredzaamheid ; veranderinge ; gezondheidszorg ; Nederland
themaleren omgaan met een beperking
publicatiezelfzorg_via_empowerment_tot_zelfredzaamheid.pdf
datum invoer23-02-2012