Zelfregie in de praktijk: Een kwalitatief onderzoek naar eigen regievoering van kwetsbaren in de zelfredzame samenleving

samenvatting

In de huidige samenleving staat de eigen verantwoordelijkheid van burgers steeds meer centraal. Onder eigen verantwoordelijkheid valt zowel zelfregie, de autonomie om eigen beslissingen te maken in het leven, als zelfredzaamheid, het met zo min mogelijk gesubsidieerde hulpverlening een zelfstandig leven kunnen leiden. Hoewel zelfregie en zelfredzaamheid vaak in één adem genoemd worden, stellen critici dat deze begrippen lang niet altijd samenvallen. Zelfregie beteknt namelijk ook dat iemand aan kan geven hulp nodig te hebben. In dit onderzoek is via een kwalitatieve analyse gekeken hoe mensen die met hulpverlening te maken hebben, omdat zij niet in staat zijn om een geheel zelfstandig leven te leiden, aan het roer van hun eigen leven staan en hoe professionele hulpverleners deze zelfregie stimuleren. Daarnaast is gekeken wat de huidige nadruk op zelfredzaamheid betekent voor de eigen regievoering van kwetsbaren. Gebleken is dat zowel cliënten als hulpverleners zelfregie als essentieel beschouwen voor het succes van het hulpverleningstraject en voor het welzijn en optimaal functioneren van de cliënt. In de praktij komt dit neer op een duurzaam proces van het opbouwen van vertrouwen tussen hulpverlener en cliënt zodat de (vaak verborgen) hulpvraag langzamerhand naar voren kan komen en de hulpverlener interventies kan verrichten die gericht zijn op deze hulpvraag en behoefte van de cliënt.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMarloes Vlind
organisatieVrije Universiteit Amsterdam
plaatsAmsterdam
instellingVrije Universiteit Amsterdam
pagina's68 p.
publicatievormMasterthesis
trefwoordenhulpverlening ; stimuleren ; zelfregie ; cliënten ;
themaleren omgaan met een beperking
publicatiemasterthesis_zelfregie_in_de_praktijk.pdf
datum invoer04-12-2012