WWNV-voorstel: een wolf in schaapskleren

samenvatting

In april 2011 verscheen de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen. Daarin worden de contouren geschetst van een nieuwe Wet Werken naar vermogen; een uniforme regeling voor 'de onderkant van de arbeidsmarkt' die meer eenheid en duidelijkheid en meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt moet gaan brengen. De stelling die de auteurs in dit artikel betrekken, is dat dit niet gaat lukken op de voorgestelde manier. Zij onderbouwen dit door een aantal knelpunten bloot te leggen en geven in het licht daarvan de gedachte mee om de gelijkekansenproblematiek eens vanuit een andere invalshoek te benaderen.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeS. Klosse ; J. Muysken
organisatieKluwer
plaatsDeventer
instellingKluwer
pagina's8 p.
publicatievormartikel in Tijdschrift Arbeid en Recht, 2011, nr. 8/9
trefwoordenWet Werken Naar Vermogen ; WWNV
themawet- en regelgeving
publicatiewolf_in_schaapskleren.pdf
datum invoer30-08-2011