Wsw-statistiek 2011: Jaarrapport

samenvatting

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt op de hoogte gehouden van de omvang van de Wsw-populatie en de realisatiecijfers door de jaarlijkse volume opgaven van de gemeenten zelf. Voor meer uitgebreide beleidsinformatie heeft het ministerie de (half)jaarlijkse WSW-statistiek op persoonsniveau ingevoerd. De benodigde gegevens voor de Wsw-statistiek worden halfjaarlijks aangeleverd door: alle sw-bedrijven in Nederland namens en gemandateerd door de gemeenten; door enkele gemeenten zelf, die wachtlijstgegevens leveren; door het UWV, die de indicatiegegevens levert. Na controle, noodzakelijke correcties en statistische verwerking van de gegevensbestanden wordt deze landelijke jaarrapportage opgesteld die inzicht geeft in de omvang en kenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingen daarin. Er wordt met dit rapport alleen inzicht gegeven in cijfermatige ontwikkelingen en er wordt niet ingegaan op de oorzaken en mogelijke gevolgen daarvan. In dit rapport wordt een beeld gegeven van de omvang en karakteristieken van de Wsw in 2011. Daarnaast komen ontwikkelingen in de voorafgaande (half)jaren aan de orde. Hoofdstuk 2 geeft bij wijze van samenvatting een overzicht van de aantallen personen in de Wsw. In hoofdstuk 3 worden resultaten gepresenteerd van de indicaties door het UWV. De ontwikkelingen van de wachtlijst en het werknemersbestand komen respectievelijk aan de
orde in de hoofdstukken 4 en 5.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkePiet van Santen ; Marcia van Oploo ; Mirjam Engelen
organisatiePanteia ; Research voor Beleid
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's51 p.
trefwoordenwsw ; Wet Sociale Werkvoorziening ; statistiek
themawet- en regelgeving
publicatiewsw_statistiek_2011.pdf
datum invoer15-10-2012