Wsw-statistiek 2010 : Jaarrapport

samenvatting

In dit rapport wordt een beeld gegeven van de omvang en karakteristieken van de Wsw in 2010. Daarnaast komen ontwikkelingen in de voorafgaande (half)jaren aan de orde. Hoofdstuk 2 geeft bij wijze van samenvatting een overzicht van de aantallen personen in de Wsw. In hoofdstuk 3 worden resultaten gepresenteerd van de indicaties door het UWV WERKbedrijf. De ontwikkelingen van de wachtlijst en het werknemersbestand komen respectievelijkaan de orde in de hoofdstukken 4 en 5. Voor de vergelijkbaarheid van gegevens zijn alle missende waarden (cases waarbij een bepaald kenmerk niet of niet juist is aangeleverd) apart opgenomen. In de tabellen worden dus alleen de valide percentages weergegeven. De in de tabellen vermelde absolute aantallen zijn wel inclusief de missende waarden (tenzij anders aangegeven).

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkePiet van Santen ; Marcia van Oploo ; Mirjam Engelen
organisatieResearch voor Beleid
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's52 p.
publicatievormRapport
trefwoordenwsw ; statistiek
themawet- en regelgeving
publicatiewsw_jaarstatistiek_2010.pdf
datum invoer08-11-2011