Witboek jeugdzorg : jeugdzorg bij provincies in goede handen

samenvatting

Ruim een jaar zijn de provincies en de grootstedelijke regio's verantwoordelijk voor deze verbeteringen. De wet heeft een nieuwe impuls gegeven aan verbeteringen van de kwaliteit in de jeugdzorg. Met dit overzicht van 'good practices' willen wij onze betrokkenheid tonen en laten zien wat onder onze verantwoordelijkheid - en niet zelden op ons initiatief - aan goede dingen tot stand is gebracht in het afgelopen jaar. De verhalen die wij verzameld hebben gaan over de nauwe samenwerking met gemeenten, waar het preventief jeugdbeleid cruciaal is om zo vroeg mogelijk problemen bij jongeren te signaleren. Zij beschrijven projecten voor bijzondere risicogroepen en de wijze waarop wacht- en doorlooptijden in de AMK met succes te lijf worden gegaan. Ook is er aandacht voor alternatieve oplossingen om te voorkomen dat jongeren in zware jeugdinrichtingen terecht komen. Deze succesverhalen worden becommentarieerd door de verantwoordelijke bestuurder, gedeputeerde of wethouder en een 'afnemer' van ons gevoerde beleid.

jaar2006
verantwoordelijkeInterprovinciaal Overleg
plaatsDen Haag
instellingInterprovinciaal Overleg ; IPO
trefwoordenervaringsverhaal ; jeugdzorg ; jeugdbeleid
themaJeugdzorg
urlhttp://www.nicis.nl/kenniscentrum/binaries/kcgs/bulk/publicatie/2006/4/ipo-witboek-jeugdzorg.pdf
referentie nummer553
datum invoer29-09-2009