Wettelijk kader passend onderwijs

samenvatting

Kernelementen van het nieuwe wettelijke kader voor passend onderwijs zijn de zorgplicht, de versterking van de samenwerkingsverbanden en de budgetfinanciering. In deze publicatie worden de verschillende onderdelen van het nieuwe wettelijke kader toegelicht. In hoofdstuk 2 vindt u allereerst een toelichting op de zorgplicht. Deze wordt gevolgd door de nieuwe inrichting van de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs en de positie van de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) daarbinnen. Daarna volgt een uitwerking van het toezicht binnen het nieuwe kader. Vervolgens wordt beschreven welke gevolgen de invoering van passend onderwijs heeft op het mbo. Tot slot worden de samenwerking met zorg buiten het onderwijs en de veranderingen met betrekking tot het leerlingenvervoer toegelicht. In hoofdstuk 3 staat het financiële kader. Hierin wordt de budgetfinanciering uitgewerkt. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 uiteengezet hoe de invoering van het nieuwe wettelijke kader eruit zal zien.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeMinisterie van Onderwijs en Wetenschappen
organisatieMinisterie van Onderwijs en Wetenschappen
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Onderwijs en Wetenschappen
pagina's36 p.
publicatievormBeleid
trefwoordenpassend onderwijs ; beleid
themaonderwijs

wet- en regelgeving

publicatiewettelijk_kader_passend_onderwijs.pdf
datum invoer13-02-2011