Wet werken naar vermogen

samenvatting

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen).

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeP. de Krom
organisatieMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
pagina's31 p.
publicatievormWettekst
trefwoordenWet werken naar vermogen
themawet- en regelgeving
publicatiewet_werken_naar_vermogen.pdf
datum invoer02-02-2012