Werknemer in opleiding, leren met perspectief ; WIO

samenvatting

Leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hebben ondersteuning nodig bij de voorbereiding en toeleiding naar de arbeidsmarkt. Werknemer in opleiding helpt scholen om deze leerlingen een perspectiefvolle plaats te geven op de arbeidsmarkt en brengt een vervolgopleiding MBO-1 of beroepsbegeleidend onderwijs dichterbij. 

Wio verzameld praktijkvoorbeelden. Deze zijn als volgt geclusterd: Leren binnen en buiten de school; Netwerkvorming en samenwerking; Onderwijs op maat; Naschoolse begeleiding, Middelen en materialen

typepublicatie
jaar2007
verantwoordelijkeA. van Wijngaarde
instellingKPC Groep
doelgroepLeerlingen PO ; leerlingen VSO
trefwoordenpraktijkonderwijs ; leerwegondersteunend onderwijs ; vso
themaOnderwijs
adresKPC Groep
Postbus 482
5201 AL ’s-Hertogenbosch
Secretariaat UCG: mevr. A. van Wijngaarde
Tel: 073-6247254
Email: info@werknemerinopleiding.nl
urlhttp://www.werknemerinopleiding.nl/project.htm
opmerkingenWio geeft periodiek een elektronische nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar en informeert over arbeidstoeleiding in de breedste zin van het woord.; zie http://www.werknemerinopleiding.nl/nieuwsbrieven.htm
referentie nummer391
datum invoer29-09-2009