Werkgevers enquête arbeid 2010: Methodologie en beschrijvende resultaten

samenvatting

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland. Hoe staat het met de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen? Wat doen bedrijven aan sociale innovatie en sociaal beleid? Hoe gaan werkgevers om met arbeidspotentieel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? De WEA geeft antwoord op deze vragen. De WEA is een tweejaarlijks representatief vragenlijstonderzoek onder ruim 5.000 bedrijven en instellingen in Nederland. Het doel is ontwikkelingen in organisaties te volgen op het terrein van arbeid. De WEA omvat de volgende thema's: Organisatiekenmerken (rechtsvorm, jaar oprichting) ; Arbeidsomstandigheden ; Arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties ; Sociale Zekerheid ; Bedrijfsbeleid (sociale innovatie, hiërarchie, flexibilisering, ICT-beleid) ; Personee (arbeidsmarktbeleid, sociaal ondernemerschap, integraal gezondheidsmanagement) ; Kenmerken/opbouw personele bestand ; Bedrijfsresultaat (productiviteit, omzet/winst) en Ziekteverzuim.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkePeter, R.A. Oeij ; Ernest M.M. de Vroome ; Karolus Kraan ; Seth van den Bossche ; Anneke Goudswaard
organisatieTNO
plaatsHoofddorp
instellingTNO
pagina's120 p.
publicatievormRapport
trefwoordenwerkgevers ; statistiek ; bedrijven ; instellingen
themawerkgevers
publicatiewerkgeversenquete_arbeid_2010.pdf
datum invoer24-10-2011