Werkgeven naar vermogen

samenvatting

Met de initiatiefnota ‘Werk geven naar vermogen’ doet GroenLinks voorstellen om werkgevers te stimuleren om mensen uit de SW, Wajong en WWB in te schakelen in hun arbeidsorganisaties en mee te investeren in werkzekerheid voor deze mensen. Voor werkenden is werkzekerheid de kern waar het om gaat. Dat geldt voor alle werkenden. En in het bijzonder voor mensen met een kwetsbare positie, want voor hen is het uitsluitend op eigen kracht realiseren van werkzekerheid een vrijwel onmogelijke opgave. Werkzekerheid (en niet zozeer het vaste contract) zien we als een belangrijke voorwaarde voor de verdere emancipatie van mensen. De vraag is hoe je die werkzekerheid zou kunnen stimuleren. Principieel kan dat door mensen zelf het heft in handen te geven, met een eigen investeringsbudget en - mocht het nodig zijn - ondersteuning door de samenleving met een inkomensregeling. Voor werkgevers geldt dat zij op zoek zijn naar een andere rol in de arbeidsverhoudingen. De relatie met de werknemer wordt losser, de vaste baan voor het leven is aan erosie onderhevig. Zoals werkenden niet altijd in loondienst terecht komen, willen niet alle arbeidsorganisaties werkgever zijn. Werkenden zien alternatieven zoals het zzp-schap en flexibele contracten. Arbeidsorganisaties zien hun alternatieven bijvoorbeeld in uitzendbureaus en detacherings- en payrollbedrijven. Vaste contracten zijn niet meer een automatisch gegeven en het ijkpunt komt meer te liggen in de vraag naar regeling van de arbeidsrelaties. In die arbeidsrelatie kunnen ontwikkeling én bescherming op een acceptabel inkomensniveau hand in hand gaan.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeGroenLinks
organisatieGroenLinks
plaatsDen Haag
instellingGroenLinks
pagina's12 p.
publicatievormInitiatiefnota
trefwoordenarbeid ; gehandicapten ; werkgevers ; eign regie ; zzp ; investeringsbudget
themawerk en handicap
publicatiewerkgeven_naar_vermogen.pdf
datum invoer23-04-2012