Werkende Ketens? : Metarapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken 2009 over zes onderzoeken naar ketensamenwerking

samenvatting

Integraal Toezicht Jeugdzaken heeft tussen 2006 en 2008 in zes gemeenten onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ketensamenwerking van de voorzieningen en organisaties die bij een maatschappelijk probleem van en door jongeren betrokken zijn. In geen van de onderzochte gemeenten gemeenten is effectieve ketensamenwerking aangetroffen. In deze metarapportage geeft Integraal Toezicht Jeugdzaken een aantal aanbevelingen en adviezen voor de verbetering van de ketensamenwerking. Deels zijn de adviezen gericht aan de minister voor Jeugd en Gezin en deels aan de gemeenten. De aanbevelingen aan de minister betreffen het wegnemen van belmmeringen die gemeenten ondervinden bij de samenwerking in de hulpverlening aan jongeren. De gemeenten (en de voorzieningen en organisaties daarbinnen) kunnen de adviezen gebruiken om de lokale aanpak en ketensamenwerkingte versterken.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeIntegraal Toezicht Jeugdzaken
organisatieIntegraal Toezicht Jeugdzaken
plaatsUtrecht
instellingIntegraal Toezicht Jeugdzaken
pagina's36 p.
publicatievormRapport
trefwoordenjeugdzorg ; ketensamenwerking ; effectiviteit ;
themajeugdzorg
publicatiewerkende_ketens.pdf
datum invoer23-12-2009