Werken naar vermogen: vermogen om te werken

samenvatting

Het onvermogen om te komen tot een benutting van de mogelijkheden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, speelt zich, niet alleen af op microniveau tussen werkgever en werknemer. Ook op macroniveau, op het niveau van de samenleving, is er een misfit tussen de arbeidsvermogens van mensen en de mogelijkheden om deze vermogens te benutten. De kernvraag is dan ook: Wat kan de bijdrage vanuit de wetenschap, vanuit de Arbeids- en Organsiatiepsychologie, zijn om een inclusieve arbeidsorganisatie te realiseren met als uiteindelijke doel om te komen tot een optimale arbeidsparticipatie van mensen met een beperking?
Uitgangspunt daarbij is dat allereerst een maatschappelijk beleid ontwikkeld moet worden dat gericht is op het actief laten participeren van alle burgers naar vermogen. Beleidsontwikkeling alleen is echter onvoldoende, het is ook van belang dat het werk zo georganiseerd is dat inclusief werken ook daadwerkelijk mogelijk is. Door welke processen, zullen functies zich steeds meer op een zodanige wijze ontwikkeld hebben, dat zij minder geschikt zijn geworden voor mensen
met een beperking en ook hoe deze processen omgedraaid kunnen worden. Om te komen tot duurzame plaatsing van mensen met een beperking is ook de rol van de werkgever en de werknemer van belang. Op basis van de kennis die in de afgelopen jaren verkregen is, kan aangegeven worden op welke wijze werkgever en werknemer ondersteund kunnen worden om deze gewenste verandering te bereiken. Deze thematiek, het onderzoek naar arbeidsprocessen, -inhoud en -omstandigheden die tegemoetkomen aan de mogelijkheden van werknemers aan
de onderkant van de arbeidsmarkt,en het gedrag van werkgever en werknemers om duurzame arbeidsplaatsen voor deze groep te creëren, zal centraal staan in mijn onderzoeksagenda voor de komende jaren.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeF. J. N. Nijhuis
organisatieUniversiteit van Maastricht
plaatsMaastricht
instellingUniversiteit van Maastricht
pagina's36 p.
publicatievormInaugurale rede
trefwoordenarbeid ; beperkingen ; arbeidstoeleiding ; processen'; arbeidsomstandigheden ; werkinhoud ; oratie ; Frans Nijhuis
themawerk en handicap
publicatieoratie_Frans_Nijhuis.pdf
datum invoer20-05-2011