Werken naar Vermogen en de praktijk van alledag : Inventarisatie van knelpunten en oplossingen

samenvatting

Inventarisatie van de WIA, die moet bijdargen tot 1. Een overzicht van concrete problemen en oplossingen. 2. Inzicht in eventueel dieperliggende problematiek die uitstijgt boven de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. 3. Aanbevelingen met betrekking tot 1 en 2. In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt kort de opzet van de inventarisatie beschreven. Hoofdstuk 3 geeft de uitkomsten van de inventarisatie weer en in hoofdstuk 4 wordt geprobeerd een indicatie te geven van mogelijk dieperliggende ‘bronnen’ van de ervaren knelpunten. In hoofdstuk 5 zijn op basis van een bundeling van de belangrijkste bevindingen conclusies geformuleerd en worden aanbevelingen gedaan.

typepublicatie
jaar2006
verantwoordelijkePim Piek, George Dekker, Wouter van Ginkel, Michaela van Grinsven
plaatsHoofddorp
instellingTNO
pagina's111 p.
doelgroepWet WIA
trefwoordenWIA ; probleemanalyse
themaWet- en regelgeving
urlwww.kroonophetwerk.nl/plaatjes/user/File/docskohw/22342%20rapport%20werken%20naar%20vermogen%20(2).pdf
publicatiewerken_naar_vermogen_praktijk.pdf
opmerkingenOnderzoek
referentie nummer390
datum invoer04-03-2010