Werken en leren : De omslag

samenvatting

Deze publicatie vormt de opbrengst van het project ‘leren en werken in beeld’. Het doel van dit project is het bundelen van bestaande
ervaringskennis over krachtige leer(werk) omgevingen voor jongeren met een functiebeperking. Deze publicatie bestaat uit vier delen:

Deel A: terreinverkenning leren en werken Het eerste deel geeft in vogelvlucht een overzicht van de beschikbare kennis over leren en werken. Hierin wordt zowel de theoretische basis gepresenteerd als de betekenis hiervan voor de doelgroep van jongeren met een beperking. Ookwordt de link gelegd naar het leren binnen organisaties, leren voor de omslag.

Deel B: werkzame bestanddelen uit de praktijk In het tweede deel wordt een impressie gegeven van de huidige praktijk van leren en werken voor jongeren met een beperking. De zeven projecten worden kort beschreven en de essentiële elementen voor leren en werken worden hieruit
gedistilleerd.

Deel C: bruggen bouwen vanuit betekenis In het derde deel zoomen we uit en kijken we naar de ingrediënten die bijdragen aan de ontwikkeling van sterke initiatieven. Wat heb je nodig om betekenisvolle bruggen te bouwen tussen professionals en ondernemers?

Deel D: werkmaterialen. Waar de eerste delen aanzetten tot nadenken, zet dit laatste deel aan tot een kritische reflectie en verbetering van de huidige praktijk. Met de
quickscan kunt u bepalen hoe groot uw invloed is en met de reflectietool kunt u in uw team expliciteren hoe u op dit moment goede matches
maakt tussen de jongere, zijn leerbehoefte en de leerwerkplek.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeGeesje van Slochteren ; Leon Bosch ; Remy van Kasteren ; Luc Sluijsmans
plaatsCulemborg
instellingDiephuis & Van Kasteren,
pagina's56 p.
doelgroepJongeren met een beperking
trefwoordentoeleiding naar arbeid ; leerwerkplek ; jongeren ; gehandicapten
themaOnderwijs

Transitie activiteiten in de school

urlhttp://www.vanwajongnaarwerk.nl/projecten_details.asp?ID=100
publicatiewerken_en_leren.pdf
opmerkingenOnderzoek
referentie nummer387
datum invoer03-03-2010