Werkboek Gezamenlijke Beoordeling: Aan de slag voor cliënten met multiproblematiek; Met voorbeelden uit de praktijk

samenvatting

Nederland kent verschillende groepen burgers met multiproblematiek. Zij hebben op meerdere gebieden problemen die belemmeren dat zij goed kunnen meedraaien in de maatschappij. Er is bijvoorbeeld sprake van psychische problemen of verslaving, maar ook problemen met huisvesting, inkomen, werk, onderwijs en schulden. Voorbeelden van deze groepen zijn ex-gedetineerden, multiprobleemgezinnen, daklozen of mensen die uit hun huis dreigen te worden gezet. In de praktijk is er tussen deze groepen veel overlap en is het onderscheid niet zo scherp te maken. De ministeries van SZW en VWS willen als opdrachtgevers van het landelijk project Gezamenlijke Beoordeling de geleerde lessen en succesfactoren van de lokale initiatieven graag overdragen aan de praktijk van gemeenten en andere organisaties die dienstverlening bieden aan cliënten met multiproblematiek. In het evaluatieonderzoek van KPMG Plexus (zie cd-rom) zijn algemene criteria en zes bouwstenen voor een succesvolle vorm van Gezamenlijke Beoordeling benoemd. Die zijn in dit werkboek samen met de ervaringen en verworven inzichten van de lokale initiatieven en het landelijk projectteam vertaald naar een concrete aanpak in het Werkmodel Gezamenlijke Beoordeling, om organisaties die aan de slag willen voor cliënten met multiproblemen te ondersteunen bij het verbeteren van de dienstverlening.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeAngela Barendregt ; Thijs Jonker ; Klarie Smit
organisatielandelijk project Gezamenlijke
plaatsDen Haag
instellingMinisteries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ; Volksgezondheid, Welzijn en Spor
pagina's28 p.
publicatievormWerkboek
trefwoordenmultiproblematiek ; gemeenten ; diensverlening ; aanbevelingen
themaintermediairs
urlhttp://www.gezamenlijkebeoordeling.nl/687/aan-de-slag/werkboek-gezamenlijke-beoordeling.html
publicatiewerkboek_gezamenlijke_beoordeling.pdf
datum invoer31-07-2012