Werk, doorleren en/of Wajong?: Een verkenning op acht scholen, tien maanden na de nieuwe Wajong

samenvatting

Er bestond behoefte om een verkenning te laten uitvoeren met als doel het verkrijgen van inzicht in de bekendheid, beeldvorming en attitudes rond de nieuwe Wajong en de wijze waarop attitudeverandering (omslagdenken) kan worden bewerkstelligd. Deze verkenning is in oktober 2010 uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau WhatWorks BV. De doelgroepen waar de verkenning zich op heeft gericht zijn leerlingen in de laatste jaren van het speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) (oftewel, de potentiële Wajongers), hun ouders en begeleiders/docenten. In het kader van deze verkenning zijn interviews gehouden op acht scholen. Zes scholen uit de verschillende clusters voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en twee praktijkscholen (PRO)3. Daarbij is gelet op landelijke spreiding om rekening te kunnen houden met regionale verschillen. Op deze scholen zijn gesprekken gevoerd met leerlingen in de laatste jaren van het onderwijs, met hun docenten en (stage)begeleiders, met de directie en met de ouders van leerlingen. De gesprekken met de ouders hebben deels telefonisch plaatsgevonden omdat de reisafstand voor ouders op sommige scholen te groot is en gegeven de planning niet kon worden aangesloten bij regulier overleg met ouders.Het resultaat is een kwalitatieve verkenning. De bevindingen mogen niet worden gegeneraliseerd over alle scholen, maar de onderzoekers hebben de indruk dat het verrichten van meer onderzoek niet tot heel andere inzichten zou leiden. In de tekst is hier en daar in kaders wat casuïstiek opgenomen om de inhoud van de rapportage te illustreren en de bevindingen soms een gezicht te geven.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkePeter Wesdorp ; Selle van der Woude
organisatieWhatWorks
plaatsZoetermeer
pagina's34 p.
publicatievormVerkenning
trefwoordenWajong
themawet- en regelgeving
publicatieverkenning_wajong.pdf
datum invoer08-11-2010