Wegwijzer voor de intern begeleider: Spil in de zorg van school en hulpverlening

samenvatting

Deze wegwijzer is voor de samenwerking van scholen met instellingen die zorg bieden aan ouders en kinderen bij opgroei- en opvoedproblemen. De leerkracht in de klas signaleert die problemen en zoekt samen met de intern begeleider naar extra zorg binnen de school of van schoolondersteuners. Als er ook hulpverlening nodig is voor het kind of het gezin kan de school het niet meer alleen af en heeft de steun van zorginstellingen nodig. Die werken met de school samen in het zorgteam op school en het bovenschoolse Zorg- en adviesteam (ZAT). Als coördinator van de zorg is de intern begeleider de spil in de aansluiting van die zorgpartners bij de school en het kind en/of de ouders. Uit een enquête onder intern begeleiders is gebleken dat er bij hen nog veel vragen bestaan over dit onderwerp. In bestaande IB-opleidingen en handboeken ligt het accent meestal op een ander onderdeel van de taak van intern begeleiders, namelijk het coachen van leerkrachten in hun methodische en didactische aanpak in de klas. In deze wegwijzer gaat het daar niet over. Hier gaat het om de taak van de intern begeleider als coördinator van zorg voor individuele leerlingen, voor groepen leerlingen en voor de school als geheel.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeMarij Bosdriesz ; Corian Messing
organisatieNederlands Jeugdinstituut
plaatsUtrecht
instellingNederlands Jeugdinstituut
pagina's150 p.
publicatievormWegwijzer
trefwoordenonderwijs ; zorg ; hulpverlening ; afstemming ; coördinatoren
themaonderwijs

jeugdzorg

publicatiewegwijzer_interne_begeleider.pdf
datum invoer12-01-2010