Wat werkt bij Wajongers?: Voorspellers voor vinden en behouden van werk in de Wajongpopulatie; Onderzoeksrapport

samenvatting

Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar voorspellers voor arbeidsparticipatie van Wajonggerechtigden. Voor het onderzoek naar arbeidsparticipatie van Wajongers is een cohort samengesteld van alle Wajongaanvragers die in de periode van 1 januari 2009 tot 1 januari 2010 (jaarcohort) een aanvraag deden voor een Wajonguitkering in deze regio en waarvan de uitkering is toegekend. Het onderzoek is verricht in de regio Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe). Het gaat om Wajong-aanvragers die nog onder de oude Wajongregeling zijn ingestroomd. Er is gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek om de karakteristieken van de Wajongers te beschrijven en van Cox Regressie (Survival analyse) om te bepalen welke factoren van invloed zijn op het vinden en behouden van werk van de Wajongers. De resultaten van de Cox regressieanalyse worden uitgedrukt in Hazard Ratio’s (HR). De hoofdconclusie van het onderzoek is dat naast de ziekte-gebonden factoren zowel persoonsgebonden als contextuele factoren van belang blijken te zijn als voorspellers of determinanten van participatie, zowel voor werk vinden als voor werkbehoud.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeAnja Holwerda ; Sandra Brouwer ; Michiel R de Boer ; Jac J.L van der Klink ; Johan W Groothoff
organisatieUniversitair Medisch Centrum Groningen, Gezondheidswetenschappen, Sociale Geneeskunde
plaatsGroningen
instellingUniversitair Medisch Centrum Groningen
pagina's76 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWajongeren ; arbeid ; eigenschappen ; arbeidsmarkttoeleiding ; werkbehoud
themawerk en handicap
publicatiewat_werkt_bij_Wajongers.pdf
datum invoer02-12-2012