Wajongpaspoort voor CAO-afspraken

samenvatting

In dit Wajongpaspoort vindt u praktische instrumenten en inspirerende voorbeelden om te komen tot goed uitvoerbare cao-afspraken. Daarbij wordt gekozen voor vooral de pragmatische weg: liever een afspraak die werkt, dan een (werk)loze belofte. De cao-afspraken vormen een
eerste aanzet in de stap naar duurzame werkgelegenheid voor jongeren met een beperking. Het prikkelt werkgevers om voorwaarden en condities binnen hun bedrijf laten ontstaan waardoor jongeren aan het werk komen maar daarna ook aan het werk blijven en zich kunnen ontwikkelen. Dit Wajongpaspoort is primair voor onderhandelaars en beleidsmakers van sociale partners die betrokken zijn bij cao-afspraken over Wajongers. U vindt er de nodige informatie voor het maken vam kwalitatieve afspraken, afspraken die recht doen aan de intentie. Ook vindt u hanvatten om deze deze afspraken daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Door deze handvatten in de cao op te nemen wordt de realisatie van de afspraken voor de werkvloer een stuk concreter. Dat maakt dit paspoort dus ook interessant voor projectleiders en werkgevers die er op de werkvloer mee aan de slag gaan.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeCrossover ; AWVN ; MVO-Nederland ; VNO NCW ; UWV ; Wissenraet van Spaedonk
organisatieCrossover ; AWVN ; MVO-Nederland ; VNO NCW ; UWV ; Wissenraet van Spaedonk
plaatsNieuwegein
instellingKennis- en Innovatiecemtrum Crossover
pagina's15 p.
publicatievormPaspoort
trefwoordenCAO ; richtlijnen ; werkgelegenheid ; jongeren ; gehandicapten
themawerk en handicap

werkgevers

publicatieCAO_paspoort.pdf
datum invoer20-09-2012