Wajongmonitor: tweede rapportage; Een analyse van de nieuwe Wajong in 2010

samenvatting

Stond de eerste monitor vooral in het teken van de transitie van de oude naar de nieuwe Wajong, in deze monitor wordt een begin gemaakt met de analyse van participatie en re-integratie in de nieuwe Wajong. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het een begin is en dat het een eerste induk geeft. Gezien de korte periode die ligt tussen het invoeren van de wet en het verschijnen van de monitor is het nog niet mogelijk om al een oordeel te geven over de invloed van de nieuwe wet op de arbeidsparticipatie van Wajongers. De bevindingen in deze monitor vatten we samen langs twee lijnen: 1. Het beeld van de nieuwe Wajong in 2010; 2. Participatie en re-integratie in de nieuwe Wajong. Voor de bevindingen van de analyse worden bsproken bespreken, wordt kort ingegaan op de belangrijkste veranderingen in de nieuwe wet en op de aanloopeffecten van de invoering van de nieuwe wet.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeEd Berendsen ; Margreet Stoutjesdijk ; Ingrid van den Ende ; Harriët Havinga ; Britt Spaan ; Jolanda van Rijssen
organisatieUWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
plaatsAmsterdam
pagina's17 p.
publicatievormMonitor
doelgroepUWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
trefwoordenWajongers ; statistiek
themawet- en regelgeving
publicatiewajongmonitor_tweede_rapportage.pdf
datum invoer14-07-2011