Wajongmonitor: eerste rapportage

samenvatting

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wajong ingevoerd. Om de nieuwe wet te kunnen evalueren en de Tweede Kamer van informatie te kunnen voorzien, heeft UWV in samenwerking met SZW een Wajongmonitor ingericht. Dit rapport is de eerste versie van deze monitor. Deze monitor staat vooral in het teken van de transitie van de oude naar de nieuwe Wajong. Dat betekent dat we ons
bezighouden met wat we zien bij de instroom in het eerste halve jaar van de nieuwe wet. Dat zetten we af tegen de ontwikkeling van de instroom in de twee jaar ervóór. Daarnaast hebben we als voorbereiding op de volgende monitor trends in participatie en re-integratie onder de oude Wajong geanalyseerd. Deze analyse is een nulmeting voor de analyse van participatie in de nieuwe wet. Gezien de korte termijn die ligt tussen het invoeren van de wet en het verschijnen van de monitor kunnen we nog niets zeggen over (de invloed van de nieuwe wet op) de arbeidsparticipatie van Wajongers. In volgende monitoren zal dit aspect wel aan de orde komen.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeEd Berendsen ; Ingrid van den Ende ; Harriët Havinga ; Britt Spaan ; Margreet Stoutjesdijk
organisatieUWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
plaatsAmsterdam
instellingUWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
pagina's20 p.
publicatievormMonitor
trefwoordenstatistiek ; Wajongers
themawet- en regelgeving
publicatiewajongmonitor_eerste_rapportage.pdf
datum invoer06-12-2010