Wajongers op de werkvloer: Inpassing en acceptatie van jonggehandicapten in bedrijven

samenvatting

Onderzoek naar kenmerkende factoren binnen arbeidsorganisaties die beslissend zijn voor een sucsesvolle inschakeling van Wajongers. Het onderzoek leidt tot praktische adviezen en aanbevelingen voor werkgevers- en werknemersorganisaties, sectoren, bedrijven en medezeggenschapsorganen. In de volgende hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de bevindingen uit de deskresearch en de bedrijfsbezoeken. Daarnaast worden de bevindingen over inpassing en acceptatie van Wajongers in het werk en de bedrijfscultuur. Inpassing en acceptatie houden verband met de bedrijfscultuur, vooral de cultuur op de werkvloer, reacties van medewerkers op het in dienst nemen van Wajongers, communicatie tussen management en werkvloer en de begeleiding van Wajongers. Het slothoofdstuk staat in het teken van de conclusies. De uitkomsten van de bedrijfsbezoeken worden verbonden aan het analyseschema,
en de zaken waar ondernemers aandacht aan moeten schenken bij het in dienst nemen van Wajongers en esultaten hiervan worden concreet benoemd.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeR. Lammerts ; M. Stavenuiter
organisatieVerwey-Jonker Instituut in opdracht van Raad voor Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's51 p.
publicatievormOnderzoek
trefwoordenWajongers ; arbeid ; werkgevers
themawerk en handicap

werkgevers

publicatieWajongers_op_de_werkvloer.pdf
datum invoer30-08-2010