Wajongers en werkgevers: over omvang en omgang In dienst treden van Wajongers en behoud van werk

samenvatting

De directe aanleiding voor dit project ‘Wajong en bedrijfsleven’ betreft de geconstateerde verschillen tussen grootteklassen van bedrijven: de kans op werk is voor Wajongers groter in het midden- en kleinbedrijf (MKB, minder dan 100 werknemers) dan in het grootbedrijf (GB, vanaf 100 werknemers) werknemers) dan in het grootbedrijf (GB, vanaf 100 werknemers). Het doel van dit project is om inzicht te geven in verschillen in arbeidsparticipatie van Wajongers tussen MKB en GB en mogelijke achterliggende oorzaken daarvan, zoals beeldvorming, plaatsingsmogelijkheden, HRM-beleid en reintegratieaanpak . Mogelijk kunnen aan deze inzichten ideeën worden ontleend om het aantal Wajongers in het grootbedrijf te vergroten.

Primair blijkt de persoon van de werkgever van belang. De bereidwilligheid van werkgevers om een Wajonger aan te nemen of in dienst te houden, is sterk persoonsgebonden en hangt niet af van de grootteklasse. Vooral voor het in dienst nemen van Wajongers is de diversiteit aan factoren groot. Werven van personeel, beeldvorming en (ervaren) rompslomp zijn eveneens factoren die een rol spelen. Op dit terrein hebben we geen verschillen tussen MKB en GB kunnen vaststellen. Voor het in dienst houden van Wajongers zijn bedrijfscultuur, werkklimaat en (interne en externe) begeleiding de belangrijkste aspecten. De financieeleconomische positie van bedrijven blijkt nauwelijks van invloed op het behoud van werk. Re-integratie vindt relatief vaker plaats in het MKB. De verschillen tussen MKB en GB doen zich voor bij de aanname. De duurzaamheid van de baan verschilt niet tussen Wajongers die bij het MKB respectievelijk GB geplaatst zijn. Het verkregen beeld - onder andere sterke persoonsgebondenheid, grote diversiteit, invloed van bedrijfscultuur en werkklimaat - leidt ertoe dat een aanpak sterk contextafhankelijk is. Het lijkt vooral te gaan om het principe ‘de juiste persoon op de juiste plaats’.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeLeon Bosch ; Tessa Overmars-Marx ; Daan Ooms ; Wim Zwinkels
plaatsUtrecht
instellingVilans
pagina's87 p.
trefwoordenWajong ; werkgever ;
themaWerkgevers

Werk en handicap

urlhttp://www.vilanswebwinkel.nl/smartsite.dws?id=132243
publicatiewajongers_werkgevers_omgang.pdf
opmerkingenOnderzoek
referentie nummer379
datum invoer03-03-2010