Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio's voldoende

samenvatting

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die niet in een zorginstelling verblijven, vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Zij kampen veelal met problemen op verschillende leefgebieden; wonen, werken, gezondheid, inkomen of relaties. Sommigen mijden de hulpverlening. Uit dit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) blijkt dat centrumgemeenten, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg en Gemeentelijke of Gemeenschappelijke GEzondheidsdiensten (GGD’en) zich gezamenlijk inzetten voor deze kwetsbare groep. Het is positief om te zien dat er in veel regio’s samenwerkingsafspraken zijn over het bereiken en begeleiden van deze groep. De inspectie is onder de indruk van het tempo waarin de GGZ regionale ambulante teams vormt volgens het model van Assertive Community Treatment (ACT) of Functie (of flexibel) Assertive Community Treatment (FACT). Deze teams bieden integrale en outreachende zorg aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, in de eigen omgeving. Er zijn echter ook verbeteringen nodig. Nog niet in elke regio zijn er voldoende ACT of FACT-teams. Ook ontbreken in sommige regio's afspraken tussen centrumgemeenten, GGD'en en GGZ-instellingen over tijdige signalering, toeleiding en zorgverlening aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeInspectie voor de Gezondheidszorg
organisatieInspectie voor de Gezondheidszorg
plaatsDen Haag
instellingInspectie voor de Gezondheidszorg
pagina's40 p.
publicatievormRapport
trefwoordenzorg 'psychiatrische aandoeningen ; zorgmijders ; Openbare Geestelijke Gezondheidszorg ; OGGZ ; ACT-teams ; FACT-teams ; ambulante begeleiding ; Assertive Community Treatment ; statistiek
themaintermediairs

leren omgaan met een beperking

publicatievoorwaarden_zorg_aan_zorgmijders_psychiatrische_aandoeningen.pdf
datum invoer30-05-2013