Voortijdige schoolverlaters: Aanleiding en gevolgen

samenvatting

Het rapport is gebaseerd op onderzoek onder voortijdige schoolverlaters van het schooljaar 2007/2008. In dit schooljaar verlieten in totaal 46.800 jongeren (=100%) het onderwijs voortijdig (d.w. z. zonder diploma op minimaal MBO niveau 2 dan wel een HAVO of VWO diploma). Van hen verliet 85% (39.600 jongeren) de laatst gevolgde opleiding vroegtijdig, terwijl 15% (7.200 jongeren het onderwijs rechtstreeks verliet na het behalen van een VMBO dan wel een MBO niveau 1 diploma.Het rapport concentreert zich vooral op de eerste groep van 39.600 jongeren ('VSV zonder diploma'). Van deze groep is de grote meerderheid (27.000 jongeren) afkomstig van het MBO, 9.000 verlieten voortijdig een VMBO-opleiding en 3.600 het AVO. Op moment van de enquête (najaar 2009) geeft 43% van hen aan werkzaam te zijn, volgt 39% weer een opleiding en is 18% noch werkzaam noch met een opleiding bezig.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeJim Allen ; Chistoph Meng
organisatieResearchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
plaatsMaastricht
instellingResearchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
pagina's50 p.
trefwoordenschooluitval ; voortgezet onderwijs ; statistiek
themaonderwijs
publicatievoortijdige_schoolverlaters.pdf
datum invoer22-09-2010