Voorspellende factoren voor arbeidsparticipatie van Wajongers met Autisme Spectrum Stoornis

samenvatting

Het doel van dit onderzoek is de succesfactoren in kaart brengen voor arbeidsparticipatie op de reguliere arbeidsmarkt van ASS-jongeren. Het gaat hier zowel om het verwerven als het behouden van werk. Voor dit onderzoek is een kwalitatief, exploratief onderzoek gedaan naar succesfactoren bij de integratie van ASS-jongeren in regulier werk. Voor de gegevensverzameling is gebruik gemaakt van: Veldconsultatie: interviews met experts; Literatuuronderzoek; Interviews met Wajonggerechtigden met autisme of aanverwante stoornis (n=19) en Vragenlijsten voor werkgevers. De resultaten worden weergegen in dit rapport.

typepublicatie
verantwoordelijkeA. Cuppen ; F. Dekker ; S. Brouwer ; A. Holwerda ; J.W. Groothoff ; J.J.L. van der Klink
organisatieUniversitair Medisch Centrum Groningen ; Arbeidsdeskundig Kenniscentrum ; UWV
plaatsNijkerk
instellingArbeidsdeskundig Kenniscentrum
pagina's40 p-
publicatievormrapport
trefwoordenautisme ; arbeidsparticipatie
themawerk en handicap
publicatievoorspellende_factoren_autisme.pdf
datum invoer16-03-2011