Voor elke jongere een toekomst: De rol van de Wajong-netwerken bij een duurzame arbeidsparicipatie van jongeren met een beperking

samenvatting

Deze brochure is bedoeld voor iedereen die werkt met de doelgroep jongeren met een beperking, of daarin is geïnteresseerd. In de brochure wordt nader ingezoomd op de Wajong netwerken en hoe deze de overgang van school naar werk ondersteunen. Zes interviews met deelnemers aan de netwerken laten zien hoe de samenwerking tussen scholen, arbeidsdeskundigen en andere partijen in de praktijk vorm krijgt. Ook worden enkele vernieuwende experimenten beschreven die de toeleiding naar arbeid voor jongeren met beperkingen bevorderen. Voor UWV vormen de Wajong-netwerken een onmisbare schakel om ook jongeren met een beperking kansen te blijven bieden op duurzame arbeidsparticipatie.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeRobert Arnoldy ; Tonny Lips ; Saskia den Broeder ; Joke Jansen ; Viktor Franzen
organisatieUWV Werkbedrijf
plaatsAmsterdam
instellingUWV Werkbedrijf
pagina's38 p.
publicatievormBrochure
trefwoordenWajongeren ; arbeidstoeleiding ; ervaringsverhalen
themaarbeidstoeleiding
publicatievoor_elke_jongere_een_toekomst.pdf
datum invoer11-04-2011