VN verdrag : over de rechten van mensen met een handicap de betekenis voor de praktijk

samenvatting

Op 13 december 2006 keurt de Verenigde Naties (VN) het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap goed. Een gebeurtenis van historisch belang voor 650 miljoen mensen met een handicap of chronische ziekte over de hele wereld. Dat was eind 2006. Hoe staat het begin 2009 ervoor? Op 30 maart 2007 ondertekent Nederland het Verdrag. Opnieuw een mijlpaal. Maar daarna wordt het opvallend stil. De VN-lidstaten moeten het VN-Verdrag ratificeren – bekrachtigen – om het daadwerkelijk in werking te stellen. In ons land moet de Tweede Kamer daarvoor een Goedkeuringswet aannemen. Daarna treedt het Verdrag in Nederland officieel in werking. Dit is helaas nog niet gebeurd. Daarom kunnen we (nog) niet met het Verdrag in de hand naar de rechter stappen. Dit betekent echter niet dat we moeten afwachten tot de bekrachtiging een feit is. Wij kunnen de politiek helpen om dit belangrijke onderwerp op de agenda te houden. Wat staat er eigenlijk in het Verdrag? Hoe stimuleert u personen en instanties om alvast in de geest van dit Verdrag te handelen? Wat betekent het voor u en de mensen in uw omgeving? Wat kunt u hiermee voor elkaar krijgen? Welke rechten kunt u eraan ontlenen? Deze brochure voorziet u van kennis, voorbeelden en tips om zelf in actie te komen.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeMarianne Kroes ; Jac. Janssen ; Gerda van Piggelen ; Margreet Jonge Poerink
plaatsUtrecht
instellingChronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
doelgroepGehandicapten
trefwoordenVerdrag Verenigde Naties ; toegankelijkheid ; beeldvorming ; onderwijs ; integratie ; revalidatie ; werk ; rechten
themaWajongeren en zijn sociale omgeving
publicatievn_verdrag.pdf
opmerkingenBrochure
referentie nummer371
datum invoer03-03-2010