Verzuim door psychische en somatische aandoeningen bij werkenden

samenvatting

Terwijl het verzuimpercentage eind jaren zeventig van de vorige eeuw nog rond de 10 procent lag, schommelt het inmiddels tussen de 4 en 5 procent. Dat is nog altijd een fors deel van de Nederlandse arbeidscapaciteit. Een aanzienlijk deel van dit verzuim komt voor rekening van een kleine groep werknemers die langdurig verzuimt. Deze groep loopt een verhoogd risico arbeidsongeschikt te raken en de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) in te stromen. Het is dus van groot maatschappelijk belang om zicht te krijgen op de redenen en risicofactoren voor (langdurig) ziekteverzuim. Ook werkgevers hebben veel belang bij dit inzicht. Door de privatisering van de Ziektewet in 1996, de invoering van de Wet Verbetering Pootwachter in 2002 en de invoering van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wvlbz of VLZ) in 2004, hebben zij (maar ook werknemers zelf) immers een steeds grotere verantwoordelijkheid gekregen in het terugdringen van verzuim. Inzicht in de redenen en riscicofactoren die ten grondslag liggen aan ziekteverzuim helpt hen dus bij het vormgeven van preventief beleid.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeRon de Graaf ; Marlous Tuithof ; Saskia van Dorsselaer ; Margreet ten Have
organisatieTrimbos-instituut
plaatsUtrecht
instellingTrimbos-instituut
pagina's56 p.
publicatievormRapport
trefwoordenziekteverzuim ; aandoeningen ; psychische stoornissen ; somatische stoornissen ; risicofactoren
themaleren omgaan met een beperking
publicatieverzuim_psychische_somatische_aandoeningen.pdf
datum invoer03-11-2011